Vårt förbättringsprogram

För oss är förbättringar och ständig utveckling en naturlig del av allt arbete. Vårt förbättringsprogram är en viktig del i arbetet att utveckla ett bättre erbjudande, en bättre arbetsmiljö och bättre kundrelationer.

Vi gör en planering inför varje projekt.  Efter genomförandet gör vi en utvärdering av arbetsmetod, kvalitet, miljö, säkerhet och kundrelation- utvärderingen resulterar sen i konkreta åtgärder på förbättringar.