Vår miljöpolicy

Vi på NIXCO värnar om miljön. Därför väljer vi arbetsmetoder som bidrar till bättre miljöförhållande:

  • Minimera spill av material
  • Minska påverkan på alla former av jord, luft och vatten, bland annat genom källsortering
  • Bedriva verksamheten i samklang med kretsloppstänkande
  • Minska användandet av ej förnyelsebara naturtillgångar

Nixco har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004.