Sprutmålning

Vill du förlänga livstiden på din fastighet?
Vi har kompetensen och utrustningen att måla större ytor inom industrin, fastighetsbolag och offentlig förvaltning – vår utrustning passar alla typer av konstruktioner och underlag. Utöver ISO standard gäller alltid Råd i BBR, BKR respektive BÄR, BSK och BÅ. Krav gällande AMA.