Fasadtvätt

Vill du att din fasad ska behålla utseende och funktion?

Alger, mossa och smuts kommer tillbaka och fäster oavsett om du har ett ny eller äldre fasad. För att fasaden ska behålla utseende och funktion krävs fasadtvätt.

Vår metod bygger på att minimera skadeverkningar på material och miljö. Det gör vi genom att enbart arbeta med hett vatten och höga tryck med hjälp av våra högtryckstvättar. Vi har all utrustning och allt material som krävs för rengöring och behandling av plåtbeklädda tak och paneler:

  • Fordon
  • Högtryckstvättar
  • Hetvattenvärmare
  • Färgsprutor
  • Slipmaskiner
  • Säkerhetsutrustning