Balkongrenoveringar

Vill du höja det ekonomiska värdet på din fastighet?

En stor del av alla fastigheter har balkonger i så dåligt skick att det medför stora risker för både fastighetsägare och hyresgäst. Vi gör först en besiktning av balkongen där vi gör en noggrannare kontroll av både balkar och betongkonstruktion. Efter besiktningen föreslår och hjälper vi dig med olika typer av underhållsåtgärder: Borttagning av lös och skadad betong och återställning av betongplattan till det ursprungliga skicket. Betongplattan epoxibehandlas för att skapa tätskikt samt rostskydd av stålkonstruktion och räcken utförs.