OM NIXCO

NIXCO hjälper dig med balkongrenoveringar, fasadtvätt, takbehandling, sprutmålning, vattenavrinning och industrigolv.  Vi erbjuder våra tjänster till den offentliga sektorn, näringslivet och privatpersoner.

För oss är det en självklarhet att alltid uppfylla dina krav på kvalitet. Hos oss träffar du därför medarbetare som sätter dig som kund – dina behov, önskemål och förväntningar i fokus.  Medarbetare som arbetar efter att metod och lösning alltid ska ge dig ett fördelaktigt pris och samtidigt vara gynnsamt för miljön. Läs mer om vår kvalitetsgaranti, miljöpolicy och vårt förbättringsprogram.

För att fortsätta hålla en hög kompetens är vidareutbildning ett viktigt komplement till våra medarbetares mångåriga erfarenhet. Våra medarbetare utbildas därför i:

  • Hantering av två komponenter färgsystem
  • Miljöfarligt avfall
  • Ultrahöga tryck
  • Hjärt- och lungräddning
  • Liftkort

Välkommen till Nixco.